Ahmet Çığşar | WPF CheckBox Kontrolü
445
post-template-default,single,single-post,postid-445,single-format-standard,qode-quick-links-1.0,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-11.0,qode-theme-bridge

WPF CheckBox Kontrolü

WPF CheckBox Kontrolü

CheckBox (Seçim Kutusu) Hakkında

Namespace System.Windows.Controls
XML NameSpace (XMLNS) http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentationhttp://schemas.microsoft.com/netfx/2007/xaml/presentation
Bulunduğu Katman PresentationFramework
Assembly PresentationFramework.dll
Yapıcı (Constructor) CheckBox
Destekleyen .NET Framework Sürümleri 3.0 – 3.5 – 4.0 – 4.5 ve üzeri.

CheckBox, ToggleButton sınıfından türemiştir ve seçim kutuları boolean olarak sonuç verirler. Yani bir kutucuk ya seçilidir ya da değildir. Seçili olup olmama durumunu ise IsChecked özelliği (property) ile kontrol edebiliyoruz. IsChecked özelliği true ise kutucuk seçili, false ise seçilmemiştir. Varsayılan olarak IsChecked özelliği false durumundadır.
wpf-checkboxXAML ile CheckBox Oluşturma

Yukarıda verilen CheckBox örneğinin XAML kodları aşağıdadır.

<CheckBox x:Name="cbBirinci" Content="Bu seçeneğin IsChecked özelliği true" IsChecked="true" />
<CheckBox x:Name="cbIkinci" Content="Bu seçeneğin IsChecked özelliği false" />


Code-Behind Tarafında C# ile CheckBox Oluşturmak

//Seçili olan birinci kutucuğumuzu oluşturuyoruz.
CheckBox cbBirinci = new CheckBox();
cbBirinci.Content = "Bu seçeneğin IsChecked özelliği true";
cbBirinci.IsChecked = true;

//Seçilmeyen ikinci kutucuğumuzu oluşturuyoruz.
CheckBox cbBirinci = new CheckBox();
cbBirinci.Content = "Bu seçeneğin IsChecked özelliği true";
cbBirinci.IsChecked = false; 
//Bir üst satırda IsChecked özelliğine atama yapmasakta varsayılan olarak false olacaktır.

 CheckBox Kontrolünün Tüm Property, Method ve Eventleri İçin Buradan Lütfen

Yorum Yapılmamış

Yorum Yapın