Ahmet Çığşar | WPF Kontrolleri ve Windows Forms’dan WPF’e Taşınma
394
post-template-default,single,single-post,postid-394,single-format-standard,qode-quick-links-1.0,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-11.0,qode-theme-bridge

WPF Kontrolleri ve Windows Forms’dan WPF’e Taşınma

WPF Kontrolleri ve Windows Forms’dan WPF’e Taşınma

Malumunuz uygulamalarımızda kullandığımız düğmeler (button), listeler (listbox), metin alanları (textbox), etiketler (label) gibi nesneler birer kontroldür. .NET Framework’de kontroller System.Windows.Controls kütüphanesinde yer alır.

Windows Forms uygulamalarımızda 62 adet kontrol varken WPF’de bu sayı 42 adet.  Bunun sebebi işlevleri farklı fakat yapıları benzer olan kontrollerin görevlerinin birleştirilmesidir.  Bu değişime  en güzel örnek: Windows Forms’da ki  ToolStrip, ToolStripContainer, TooolStripDropDown, ToolStripDropDownMenu ve ToolStripPanel’in WPF tarafında ToolBar kontrolü olarak sunulmasıdır.

WPF kontrollerini tasarım tarafında XAML ile oluşturabileceğimiz gibi code-behind tarafında yazılımsal olarakta oluşturabiliriz. Yazılımsal tarafta oluşturacağımız kontrollerin daha fazla zamanımızı alabileceğini unutmayalım.

Windows forms kontrolleri ve bu kontrollerin WPF’deki karşılıkları
sık kullanılan kontroller yeşil olarak vurgulanmıştır.
Windows Forms Kontrolleri WPF Kontrolleri
BindingNavigator
BindingSource CollectionViewSource
Button Button
CheckBox CheckBox
CheckedListBox Listbox ile…
ColorDialog OpenFileDialog ile…
ComboBox ComboBox
ContextMenuStrip ContextMenu
DataGridView DataGrid
DateTimePicker DatePicker
DomainUpDown TextBox + 2 adet RepeatButton ile…
ErrorProvider
FlowLayoutPanel WrapPanel veya StackPanel ile…
FolderBrowserDialog OpenFileDialog ile…
FontDialog OpenFileDialog ile…
Form Windows
GroupBox GroupBox
HelpProvider
HScrollBar ScrollBar
ImageList
Label Label
LinkLabel Label ile…
ListBox ListBox
ListView ListView
MaskedTextBox
MenuStrip Menu
MonthCalendar Calendar
NotifyIcon
NumericUpdown TextBox + 2 adet RepeatButton ile…
OpenFileDialog OpenFileDialog
PageSetupDialog OpenFileDialog ile…
Panel Canvas
PictureBox Image
PrintDialog PrintDialog
PrintDocument
PrintPreviewControl DocumentViewer
PrintPreviewDialog
ProgressBar ProgressBar
PropertyGrid
RadioButton RadioButton
RichTextBox RichTextBox
SaveFileDialog SaveFileDialog
ScrollableControl ScrollViewer
SoundPlayer MediaPlayer
SplitContainer GridSplitter
StatusStrip StatusBar
TabControl TabControl
TableLayoutPanel Grid
TextBox TextBox
Timer DispatcherTimer
ToolStrip ToolBar
ToolStripContainer ToolBar ile…
ToolStripDropDown ToolBar ile…
ToolStripDropDownMenu ToolBar ile…
ToolStripPanel ToolBar ile…
ToolTip ToolTip
TrackBar Slider
TreeView TreeView
UserControl UserControl
VScrollBar ScrollBar
WebBrowser Frame veya System.Windows.Controls.WebBroser ile…

Yukarıdaki tablonun Windows forms platformundan WPF’e geçiş sürecinde ciddi kolaylık sağlayacağını düşünüyorum.

Umarım faydalı olmuştur. Bir sonraki yazıda görüşmek üzere.

Yorum Yapılmamış

Yorum Yapın